Strategy & Partnership

As GAMP-GROUP we are open to all forms of cooperation, both with business partners and the scientific entities, i.e. universities, individuals, students, etc.

GET IN TOUCH
gamp_group_cooperation

cooperation scope

PARTNERS

Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. w Sulechowie

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego