gamp_group_cooperation

cooperation scope

PARTNERS

Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. w Sulechowie

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego